GEOVIA to rozwiązanie dedykowane do modelowania oraz symulacji naszej planety, rozwijania przewidywalności, a także bezpieczeństwa sektora źródeł odnawialnych. Aktualnie główne zastosowania to branża wydobywcza. Dassault Systemes dostarcza rozwiązanie do ponad 4000 ośrodków w 135 krajach, będąc tym samym największym dostawcą oprogramowania dla branży wydobywczej na świecie. Główne trzy obszary działania rozwiązania zaadaptowanego na platformie 3DEXPERIENCE to:


Modelowanie planety - udostępnia bogaty zestaw danych geologicznych do tworzenia złożonych modeli na różnych etapach procesu wydobywczego, usprawnia podejmowanie decyzji oraz przewidywalność podejmowanych kroków.

 
Inżynieria planety - zmniejsza ryzyko w projektach wydobywczych przez dostarczenie narzędzi do tworzenia złożonych map przestrzennych, analiz operacyjnych oraz kontroli klas skalnych i planowania.

 

Zarządzanie dobrami naturalnymi - zestaw narzędzi wspierający planowanie procesu wydobywczego oraz zarządzanie infrastrukturą.