Exalead umożliwia organizacjom gromadzenie, dopasowywanie oraz podnoszenie jakości danych. Zarówno dane wewnętrzne, zewnętrzne, strukturalne, niestrukturalne służą do dostarczenia informacji w czytelny sposób. Rozwiązanie przekształca duże ilości heterogenicznych danych z wielu źródeł w sensowną informację w czasie rzeczywistym, aby pomóc użytkownikom rozwijać procesy biznesowe i uzyskać przewagę nad konkurencją.

 

Trzy główne obszary działania to:

  • Inteligentne wyszukiwanie oraz standaryzacja
  • Analityka PLM
  • Wsparcie klienta oraz inteligentny serwis